Home

เรื่องของเรื่องคือ อิชั้นเป็นคนสนใจใคร่รู้ในหลายๆเรื่อง เรียกง่ายๆว่า เผือกไปทั่วล่ะเนอะ
คราวนี้ก็เห็นว่าความเผือกในหลายๆเรื่อง เพื่อนที่ทำงานก็ชมว่า ได้ประโยชน์จากสกิลนี้ของอิชั้น
อิชั้นก็เลยคิดว่าอยากจะเล่าเรื่องที่อิชั้นไปเผือกมาอีกทีสู่กันฟัง

เรียกว่า..กระจายความเผือกล่ะเนอะ
ใครมีอะไรพูดคุยกันได้น๊า …