ยาน้องเด็ก

Pediatric dose for GI

ภาพจาก

https://sites.google.com/site/krupikool/wicha-withyasastr/rabb-thang-dein-xahar-1

แบ่งตามอาการ

1.ยาแก้ปวดท้อง

Buscopan 

liquid syr 5mg/5ml , tab 10mg., amp 20 mg/ml

Dose: 0.3-0.6mg/kg/dose q 6 hr(0.5mg/kg/dose)

<1ปี 2.5 mg/dose  , 1-6 ปี 5-10 mg/dose  , >6 ปี 10-20 mg/dose

Ped 10 kg = 3-5ml oral tid pc (3-5 mg/dose)

BUSCOPAN inj.-ขนาดสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ขึ้นไปSig. 1-2 ampules (20-40 mg) iv ช้า ๆ , im, subcutaneousขนาดสูงสุดต่อวันไม่เกิน 100 mg

-ขนาดสำหรับเด็กเล็ก : ใช้เฉพาะกรณี severe caseSig. 0.3-0.6 mg/kg body weight iv ช้า ๆ, im,subcutaneousขนาดสูงสุดต่อวันสำหรับผู้ป่วยเด็กเล็ก คือ ไม่เกิน 1.2 mg/kg

2.ยาแก้อาเจียน

Dramamine® tab 50 mg, iv 50 mg

Dose: 1.25mg/kg/dose q 6 hr

Ped 10 kg = 12.5 mg(1/4tab) oral q 6 hr   ///  Ped 10 kg = 12.5 mg iv q 6 hr

Motilium® syr 5mg/5ml , tab 10 mg

Dose: 0.2-0.5mg/kg/dose oral tid-qid (0.25-5mg/kg/dose)

Ped 10 kg 2.5-5 mg= 2.5ml-5ml oral tid ac

Plasil syr 5 mg/5 ml, tab 10 mg, iv 10mg/2ml,

Dose: 0.4-0.8mg/kg/day แบ่งวันละ 4 ครั้ง(0.5mg/kg/day)

Dose: 0.1-0.2 mg/kg/dose q 6 hr

Ped 10 kg 1-2 mg= 1-2 ml oral prn q 8 hr

Ped 10 kg 1mg= 1 mg iv prn q 8 hr

แบ่งตามอายุ

5-14 ปี -ครั้งละ 2.5-5 มก. วันละ 3 ครั้ง

3-5 ปี -ครั้งละ 2 มก. วันละ 2-3 ครั้ง

1-3 ปี -ครั้งละ 1 มก. วันละ 2-3 ครั้ง

ต่ำกว่า 1 ปี -ครั้งละ 1 มก. วันละ 2 ครั้ง

3.ยาแก้ท้องเสีย

Smecta 3 gm:ซอง

อายุ < 1ปี sig. 0.5 ซอง oral bid pc

อายุ 1-2 ปี sig. 0.5 ซอง oral tid pc

อายุ > 2 ปี sig. 1 ซอง oral bid pc

Adult sig. 1 ซอง oral tid pc

4.ยาแก้ท้องผูก

Lactulose Duphalac® 3.35g/5ml, Hepalac sy 100ml/bot

เด็ก 5-10 ml oral pc เช้า

ผู้ใหญ่ 15-30-60 ml oral hs

Ped 10 kg = 1 tsp oral เช้า

MOM( milk of magnesium)

Age <2 yr 0.5ml/kg/day

2-5y 5-15 ml/day

6-12y 15-30 ml/day

12y 30-60 ml/day

Ped 10 kg = 5ml oral hs

5.ยาลดกรด

Ranitidine tab 150mg iv 50mg/2ml

Dose : Oral 3-5mg/kg/day แบ่ง ทุก 8-12 ชั่วโมง

Dose : IV, IM 2-4 mg/kg/day หรือ 0.75-1.5 mg/kg/dose แบ่งทุก 6-8 ชั่วโมง max 400 mg/day(1mg/kg iv q 8hr)

Ped 10 kg = 10 mg iv q 8 hr, oral 25 mg(1/4tab) q 12 hr

Antacid

Alummilk

เด็กเล็ก 5-15 ml/dose oral q 6 hr

เด็กโต 15-45 ml/dose oral q 6 hr

Famotidine

Dose: 0.5mg/kg/dose iv,po q 8-12 hr max 40mg/day

6.ยาขับลม

Simethicone

Air-X drop®, Mylom drop® 40mg/0.6ml ขวด 15ml, tab 80 mg

Dose : <2y oral 20 mg q6hr, 2-12 y 40 mg oral q 6hr

Infant 0-3 ปี 0.3 ml oral q 6 hr

เด็ก 3-6 ปี 0.6 ml(1drop) oral q 6 hr

ผู้ใหญ่ 0.6-1.2 ml oral q 6 hr

Ped 3-10 kg 0.3ml oral q 6hr

7.ยาถ่ายพยาธิ

Albendazole(Zentel®) syr 100mg/5ml, tab 200mg

1-2 y : 200 mg oral od

>2 y : 400 mg oral od

Strongyloidias/Taenia(tapeworm) : กิน 3 วัน

< 2y ;200 mg/day od x 3 วัน ; may repeat in 3 wks

>2y ; 400 mg/day od x 3 วัน ; may repeat in 3 wks

Hookworm/pinworm,round worm ; กินวันเดี่ยว

<2y ;200 mg/day single dose; may repeat in 3 wks ,

> 2y ;400 mg/day single dose; may repeat in 3 wks

Giardiasis; กิน 7-10 วัน

Mebendazole syr 100mg/5ml, tab 100mg

Dose 2-5mg/kg/dose oral แบ่ง bid pc max 100mg/dose * 3 days

Ped 10 kg = 50 mg = 2.5 ml oral bid pc

Ref.

http://www.slideshare.net/dangthanhtuan/pediatric-dosage

http://www.scribd.com/doc/1800891/pediatricdose

https://sites.google.com/site/drugnoter/pediatric-dose-giu

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.