แพ้ยาซัลฟา ต้องเลี่ยงยาอื่นใดบ้าง

การแพ้ยากลุ่มซัลฟา โดยทั่วไปจะหมายถึงการแพ้ยาต้านจุลชีพกลุ่ม sulfonamide ซึ่งพบได้ประมาณ 3% ของประชากร

อย่างไรก็ตามมียาหลายกลุ่มซึ่งไม่ใช่ยาต้านจุลชีพ แต่มีสูตรโครงสร้างของยาคล้ายกับ sulfonamide เช่น acetazolamide, methazolamide, celecoxib, sumatriptan, ยาขับปัสสาวะบางชนิด (เช่น furosemide และ hydrochlorothiazide), ยาลดน้ำตาลในเลือด (เช่น chlorpropamide, glipizide และglyburide) เป็นต้น

 ในทางทฤษฎีแล้วยาที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายกันจะมีโอกาสแพ้ข้ามกลุ่มได้ ถึงแม้ว่ากลไกการแพ้ยาข้ามกลุ่มยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่อาจเกิดผ่านการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า T cell อย่างไรก็ตามจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล pubmed พบทั้งการศึกษาที่รายงานถึงการเกิดและไม่เกิดการแพ้ยาข้ามกลุ่มในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มซัลฟา

ที่มา

http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=14532&gid=9

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.